Inschrijven

Om materialen te ontlenen en om gebruik te maken van bepaalde bibliotheekdiensten, moet u ingeschreven zijn.

U wordt gratis ingeschreven op voorlegging van uw identiteitskaart of een geldig en officieel legitimatiebewijs.

De bibliotheek vraagt een waarborgsom als u uw vaste verblijfplaats in het buitenland hebt, of als u over een inschrijvingsbewijs in het vreemdelingenregister beschikt waarvan de geldigheidsduur binnen het jaar vervalt. Deze waarborgsom krijgt u terug bij het beëindigen van uw lidmaatschap én enkel op voorlegging van uw waarborgbetalingsbewijs. Het bedrag van de waarborg is opgenomen onder de rubriek tarieven.