De Nederlandstalige bibliotheek zoekt kandidaten voor de nieuwe bibliotheekraad

De bib van Jette is op zoek naar nieuwe leden voor haar bibliotheekraad. Mensen met een hart voor cultuur die willen bijdragen tot de werking van onze bib, worden daarom uitgenodigd om zich kandidaat te stellen.

De bibliotheekraad behartigt de belangen van de bib en adviseert de gemeente over haar  bibliotheekwerking. Ook staat de raad de bib bij om na te denken over uitdagingen in de toekomst.

Een zestal keer per jaar komt de bibliotheekraad samen op een vaste avond in de week. Deze wordt bepaald tijdens de eerste bijeenkomst.

Meer weten?

Neem dan contact op met Ewout Decoorne, bibliothecaris van de bibliotheek.
Dit kan telefonisch 02 421 20 83 of per mail edecoorne@jette.irisnet.be.

Geïnteresseerd om je kandidaat te stellen?

Dan kijken we met veel plezier uit naar je gemotiveerde kandidaatstelling. Deze richt je aan het College van burgemeester en schepenen met de vermelding “Kandidaatstelling bibliotheekraad”. Je kan je kandidatuur tot en met 31 januari 2019 mailen naar bibliotheek@jette.irisnet.be, afgeven in de bib of opsturen naar Bibliotheek Jette, Kardinaal Mercierplein 6 - 1090 Jette.

Leden van de bibliotheekraad worden niet vergoed.

 

Het Bibliotheek-team

 

Mensen met een hart voor cultuur die willen bijdragen tot de werking van onze bib, worden daarom uitgenodigd om zich kandidaat te stellen.
 
De bibliotheekraad behartigt de belangen van de bib en adviseert de gemeente over haar  bibliotheekwerking.